Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Piecza Zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. Zapewnia:

1. czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub - gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;

2. przygotowanie dziecka do:

a)  godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

b)  pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych
i  kulturalno-rekreacyjnych dziecka.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza i rodzinny dom dziecka.

W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy władza ta została im ograniczona Jest to więc forma pomocy dziecku w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Rodzina zastępcza jest częścią szerszego systemu na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie. System ten tworzy zarówno rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, jak i rodzina biologiczna oraz asystent rodziny, a także sąd decydujący o losie dziecka, kurator oraz inne instytucje świadczące pomoc na rzecz dziecka i rodziny w kryzysie (organizacje pozarządowe, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej).

Typy rodzin zastępczych

Rodzina zastępcza:

  • Spokrewniona – mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie
    lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra)
  • Niezawodowa – może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi
    lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem
  • Zawodowa – to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

 

AKTUALNOŚCI:

Uchwała nr 204/858/2023 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia projetu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2023-2030" oraz skierowania do konsultacji

Utworzono dnia 23.01.2023

W imieniu Starosty Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących przyjęcia projektu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2023 - 2030 oraz skierowania do...

czytaj dalej... na temat: Uchwała nr 204/858/2023 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego w sprawie przyjęcia projetu "Strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2023-2030" oraz skierowania do konsultacji

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 - 2023 POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO

Utworzono dnia 02.08.2022
POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 - 2023 POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO 
czytaj dalej... na temat: POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021 - 2023 POWIATU KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKIEGO

Środki na realizację rodzinnych form pieczy zastępczej

Utworzono dnia 03.10.2016

Uchwała Nr 87/399/2017 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 07 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad przyznawania środków na realizację zadań rodzinnych form pieczy zastępczej.   w Uchwale jako załączniki zasady przyznawania świadczeń oraz wnioski...

czytaj dalej... na temat: Środki na realizację rodzinnych form pieczy zastępczej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: