Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Procedura kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze

Utworzono dnia 02.08.2016

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji:

 • Niezawodowej rodziny zastępczej,
 • Zawodowej rodziny zastępczej,
 • Zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej,
 • Rodziny pomocowej.

Jeżeli chcesz otoczyć opieką i miłością dziecko osierocone lub osamotnione, które marzy, by dorastać w rodzinie - zgłoś się.

W naszym powiecie są dzieci, których rodzice nie potrafią otoczyć właściwą opieką i wychowaniem, które z różnych innych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach -  jest ich ciągle dużo. Dzieci te potrzebują rodziny, która chciałyby je przyjąć i obdarować ciepłem rodzinnym. Wskazane jest, aby w tej rodzinie znalazły spokój, zrozumienie i akceptację.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z propozycją

podjęcia się roli rodzica zastępczego.

 

Pełnienie tej funkcji - rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim. Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.):

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  1. zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  2. opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  1. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  2. właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  3. wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

UWAGA!

 • Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Pamiętajcie jednak Państwo, że:

• Rodzina zastępcza to nie adopcja!

• Opieka zastępcza sprawowana jest czasowo!

• Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić!

• Dzieci w pieczy zastępczej potrzebują utrzymywania więzi z rodziną biologiczną!

• Opieka nad cudzym dzieckiem nie jest tym samym co opieka nad własnym dzieckiem!

• Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami i wielu innych trudności!

• Dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia i cierpliwości!

 

Wszystkich zainteresowanych  informujemy, iż:

Organizator zapewnia bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną w trakcie pełnienia funkcji  rodziny zastępczej.

Zainteresowane rodziny/osoby prosimy o bezpośredni kontakt z POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE - Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim lub wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego (dostępnego również w siedzibie Centrum lub na stronie  www.kkozle.naszepcpr.pl)

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Skarbowa 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle,

tel. 77 4810282, 77 4833323

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: