Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

Jak zadbać o swoją emocjonalność  w kryzysie
 Zrób coś dla siebie zadbaj o swoją równowagę psychiczną:
Spotkaj się z bliską Ci osobą
Zaopiekuj się sobą
Nie porównuj się do innych
Zrób sobie przyjemność,  oglądnij film,  który od dawna odkładałaś/eś
Przytul się  do bliskiej osoby
Bądź dobra dla siebie
Spróbuj…  uśmiechnij się do osoby, którą  przypadkiem spotkasz
Powiedz osobie którą kochasz, że ją kochasz
Filtruj informację  z mediów
Inne   …..  to ma być Twój pomysł

Siedziba Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego znajduje się przy ul. Judyma 5 w Kędzierzynie-Koźlu na II piętrze (budynek dawnego PZU) !!
 
W ramach Zespołu udzielana jest specjalistyczna, bezpłatna pomoc mieszkańcom powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w zakresie: psychologicznym, pedagogicznym i prawnym
 
Pracownicy Zespołu przyjmują po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu: 573 – 310 – 953
 

 

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

świadczy pomoc w sytuacjach:

 

- kryzysów małżeńskich i w relacjach rodzinnych
- samotności i izolacji
- utraty bliskiej osoby (rozwodu, separacji, śmierci)
- katastrof i klęsk żywiołowych
- przestępstw, w tym na tle seksualnym
-
 prób i myśli samobójczych
- choroby terminalnej
- doświadczanej traumy
- problemów emocjonalnych i wychowawczych

 

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej a w zależności od potrzeb -  poradnictwa prawnego.

 Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności, psychologiczne, pedagogiczne i prawne jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, dotyczy różnych obszarów funkcjonowania osób potrzebujących pomocy i wsparcia - zarówno sfery osobistej - w tym emocjonalnej i społecznej, jak i rodzinnej: roli małżeńskiej czy rodzicielskiej

Poradnictwo pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach głównie  z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego (sprawy alimentacyjne, opiekuńcze, rozwodowe, spadkowe)

 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego należy w szczególności:

  1. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  2. objęcie interwencją kryzysową osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód,
  3. świadczenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego  i rodzinnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód,
  4. udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej a w zależności od potrzeb - poradnictwa prawnego, polegającego na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach zwłaszcza z  zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, oraz cywilnego (sprawy alimentacyjne, opiekuńcze, rozwodowe, spadkowe)
  5. realizacja poradnictwa psychologicznego w zakresie diagnozowania problemów; dotyczy różnych obszarów funkcjonowania osób potrzebujących pomocy i wsparcia - zarówno sfery osobistej - w tym emocjonalnej i społecznej, jak i rodzinnej: roli małżeńskiej czy rodzicielskiej
  6. realizacja poradnictwa rodzinnego obejmującego szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną,
  7. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem konsultacji osobom dorosłym i dzieciom będącym w sytuacjach kryzysowych,

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: